YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 192 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 tr 192 sách GK Sinh lớp 9

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.4

Bảng 64.4 Đặc điểm của các ngành động vật

Ngành Đặc điểm

Động vật nguyên sinh

Ruột khoang

Giun dẹp

Giun tròn

Giun đốt

Thân mềm

Chân khớp

Động vật có xương sống

 

 

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 192 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1