ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 191 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 191 sách GK Sinh lớp 9

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.1

Bảng 64.1 Đặc điểm chung và vai trò của các nhóm sinh vật.

Các nhóm sinh vật Đặc điểm chung Vai trò
Virut    
Vi khuẩn    
Nấm    
Thực vật    
Động vật    

 

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 191 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1