YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 191 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 tr 191 sách GK Sinh lớp 9

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.2

Bảng 64.2 Đặc điểm của các nhóm thực vật

Các nhóm thực vật Đặc điểm

Tảo

Rêu

Quyết

Hạt trần

Hạt kín

 

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 191 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON