AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại bào quan tổng hợp prôtêin là:

  • A. Bộ máy Gôngi
  • B. Trung thể
  • C. Ti thể
  • D. Ribôxôm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ribôxôm là bào quan tổng hợp protein.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA