ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình tổng hợp prôtêin, A của mARN liên kết với?

  • A. T của tARN
  • B. U của tARN
  • C. G của tARN
  • D. X của tARN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong quá trình tổng hợp prôtêin, A của mARN liên kết với U của tARN.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11567

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON