ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình tổng hợp prôtêin, A của mARN liên kết với?

  • A. T của tARN
  • B. U của tARN
  • C. G của tARN
  • D. X của tARN
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong quá trình tổng hợp prôtêin, A của mARN liên kết với U của tARN.

  ⇒ Đáp án: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 11567

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1