YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 105 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 tr 105 sách BT Sinh lớp 8

Phản xạ là

A. Phản ứng của cơ thể với các kích thích của môi trường.

B. Chỉ có ở sinh vật có hệ thần kinh.

C. Phản ứng với sự thay đổi nhiệt độ.

D. Cả A và B.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Phản xạ là phản ứng của cơ thể với các kích thích của môi trường và chỉ có ở sinh vật có hệ thần kinh.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 105 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON