ADMICRO
UREKA

Bài tập 6 trang 105 SBT Sinh học 8

Giải bài 6 tr 105 sách BT Sinh lớp 8

Xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm về trung ương thần kinh là nhờ

A. Nơron hướng tâm.    

B. Nơron li tâm.

C. Dây thần kinh pha.    

D. Cả A và B.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm về trung ương thần kinh là nhờ noron hướng tâm.

⇒ Đáp án A

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 105 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF