YOMEDIA
NONE

Bài tập 34 trang 110 SBT Sinh học 8

Giải bài 34 tr 110 sách BT Sinh lớp 8

Điền dấu X vào ô phù hợp trong mỗi bảng sau:

Đặc điểm cấu tạo Phân hệ giao cảm Phân hệ đôi giao cảm
Chuỗi hạch nằm gần cột sống, xa cơ quan phụ trách    
Hạch nằm gần cơ quan phụ trách    
Nơron trước hạch có sợi trục ngắn    
Nơron trước hạch có sợi trục dài    
Nơron sau hạch có sợi trục ngắn    
Nơron sau hạch có sợi trục dài    
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34

Đặc điểm cấu tạo Phân hệ giao cảm Phân hệ đôi giao cảm
Chuỗi hạch nằm gần cột sống, xa cơ quan phụ trách x  
Hạch nằm gần cơ quan phụ trách   x
Nơron trước hạch có sợi trục ngắn x  
Nơron trước hạch có sợi trục dài   x
Nơron sau hạch có sợi trục ngắn   x
Nơron sau hạch có sợi trục dài x
 
 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 110 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF