YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 27 trang 109 SBT Sinh học 8

Giải bài 27 tr 109 sách BT Sinh lớp 8

Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp:

A. Cơ quan trả lời

B. Trung ương thần kinh

C. Hạch thần kinh sinh dưỡng. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27

⇒ Đáp án: 1. B      2. C       3. A

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 109 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF