YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 tr 104 sách BT Sinh lớp 8

Phân biệt cung phản xạ vận động và cung phản xạ sinh dưỡng?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Có thể phân biệt cung phản xạ vận động với cung phản xạ sinh dưỡng qua sơ đồ sau:

Sai khác cơ bản giữa hai cung phản xạ này là:

  • Cung phản xạ vận động có đường thần kinh li tâm là nơron đi thẳng từ trung ương thần kinh tới cơ quan đáp ứng (các cơ vân).
  • Cung phản xạ sinh dưỡng, đường thần kinh li tâm từ trung ương thần kinh tới cơ quan đáp ứng bao gồm 2 nơron là nơron trước hạch và nơron sau hạch liên hệ với nhau tại hạch thần kinh sinh dưỡng.

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 104 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF