YOMEDIA
NONE

Bài tập 25 trang 108 SBT Sinh học 8

Giải bài 25 tr 108 sách BT Sinh lớp 8

Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp:

Bộ phận trung ương có vỏ não và tuỷ sống được bảo vệ trong các khoang xương và màng não tuỷ. Hộp sọ chứa ...(1)... và tuỷ sống nằm trong ...(2)..., nằm ngoài trung ương thần kinh là ...(3)... Thuộc bộ phận ngoại biên có các ...(4)...

A. Hạch thần kinh

B. Não bộ

C. Ống xương sống

D. Bộ phận ngoại biên 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

Bộ phận trung ương có vỏ não và tuỷ sống được bảo vệ trong các khoang xương và màng não tuỷ. Hộp sọ chứa não bộ và tuỷ sống nằm trong ống xương sống, nằm ngoài trung ương thần kinh là bộ phận ngoại biên. Thuộc bộ phận ngoại: biên có các hạch thần kinh.

⇒ Đáp án: 1. B         2. C         3. D         4. A

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 108 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF