YOMEDIA
NONE

Bài tập 23 trang 108 SBT Sinh học 8

Giải bài 23 tr 108 sách BT Sinh lớp 8

Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp:

Hệ thần kinh bao gồm … (1) … và … (2) … Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được chia thành … (3)…. và … (4)….

A. Hệ thần kinh vận động    

B. Hệ thẩn kinh sinh dưỡng

C. Bộ phận ngoại biên    

D. Bộ phận trung ương 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

⇒ Đáp án: 1. D       2. C        3. A        4. B

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 108 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF