YOMEDIA
NONE

Bài tập 24 trang 108 SBT Sinh học 8

Giải bài 24 tr 108 sách BT Sinh lớp 8

Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp:

Chất xám là ...(1)... của các phản xạ không điều kiện và ...(2)... là đường dẫn truyền nối các căn cứ trong ...(3)... với nhau và với ...(4)...

A. Tuỷ sống                       

B. Não bộ

C. Căn cứ                         

D. Chất trắng 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24

Chất xám là căn cứ của các phản xạ không điều kiện và chất trắng là đường dẫn truyền nối các căn cứ trong não bộ với nhau và với tủy sống

⇒ Đáp án: 1. C         2. D          3. B          4. A

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 108 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF