YOMEDIA
NONE

Bài tập 32 trang 110 SBT Sinh học 8

Giải bài 32 tr 110 sách BT Sinh lớp 8

Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Cột 1 Cột 2 Cột 3
1. Bộ phận trung ương A. Dây thần kinh l...
2. Bộ phận ngoại biên B. Hạch thần kinh 2...
  C. Não (chất xám và chất trắng)  
  D. Tuỷ (chất xám và chất trắng)  
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32

⇒ Đáp án: 1. C, D       2. A, B

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 110 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF