YOMEDIA
NONE

Bài tập 29 trang 109 SBT Sinh học 8

Giải bài 29 tr 109 sách BT Sinh lớp 8

Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3. 

Cột 1 Cột 2 Cột 3

1. Hệ thần kinh vận động

2. Hệ thần kinh sinh dưỡng

A. điều hoà hoạt động của các cơ quan dinh dưỡng và sinh sản

B. điều khiển hoạt động của các cơ vân

1...

2...

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28

⇒ Đáp án: 1. B      2. A

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 109 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF