RANDOM

Bài tập 1 trang 173 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 tr 173 sách GK Sinh lớp 8

Nêu rõ ý nghĩa sinh học của giấc ngủ. Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi đang được MOD trả lời.

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 173 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Anh

  1. tim hieu cac chat kich thich gay tac dong den hê than kinh cua con ng

  hoàn thành bảng sau:

  STT Loại chất Tên chất Tác hại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Nêu những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến giấc ngủ ? ( gián tiếp và trực tiếp nói riêng cho rõ )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  stt

  Yếu tố gây hai

  Tác hại lên các cơ quan của cơ thể người

  1

  Rác thải sinh hoạt

  2

  Thức ăn bị nhiễm độc (chất bảo quản thực phảm )hoặc bbij ôi thiu

  3

  4

  5

  ….

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  1.Tìm hiểu các chất kích thích gây tác động đến hệ thần kinh của người.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  nếu các biện pháp vệ sinh hệ thần kinh và giác quan

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bảo Lộc

  các bạn làm thử đề này xem sao .

  Câu 1: (0.5 đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

  1. Các tuyến nội tiết chụi ảnh hưởng của hooc môn tuyến yên là.

  a.Tuyến giáp, tuyến sữa, tuyến trên thận.

  b. Tuyến nước bọt, tuyến sữa, tuyến tụy.

  c. Tuyến trên thận, tuyến sữa, tuyến nước bọt.

  d. Tuyến giáp, tuyến tụy, tuyến trên thận.

  2. Điều kiện cần cho sự thụ tinh là.

  a.Trứng và tinh trùng phải đến được cổ tử cung.

  b.Trứng gặp được tinh trùng và tinh trùng lọt được vào trong trứngđể tạo thành hợp tử

  . c. Trứng gặp tinh trùng ở tử cung và hòa lẫn vào nhau.

  d. Cả a, b.


  II.Tự luận: (8 điểm)

  Câu 1: (4điểm)So sánh tính chất của PXCĐK và PXKĐK, lấy ví dụ về PXCĐK và PXKĐK?

  Câu 2: (3điểm)Nêu ý nghóa sinh học của giấc ngủ? Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần phải làm như thế nào?

  Câu 3: (1điểm)Tại sao người say rượu trong khi đi thường có hiện tượng chân nam đá chân chiêu?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời

 

YOMEDIA