ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 138 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 tr 138 sách GK Sinh lớp 8

Trình bày cấu tạo và chức năng của noron.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Mỗi noron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có bao miêlin. Tận cùng sợi trục có các cúc xináp là nơi tiếp giáp giữa các noron này với noron khác hoặc với cơ quan trả lời

Chức năng của noron là: Dẫn truyền các xung thần kinh.

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 138 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1