Bài tập 2 trang 138 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 tr 138 sách GK Sinh lớp 8

Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thức sơ đồ.

Hướng dẫn giải chi tiết

Sơ đồ các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng được trình bày trong bảng sau:

Giải bài 2 SGK Sinh học 8 trang 138

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 138 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ