YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 105 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 tr 105 sách BT Sinh lớp 8

Hệ thần kinh gồm

A. Trung ương thần kinh.

B. Dây thần kinh.

C. Bộ phận ngoại biên và nơron.

D. Cả A và B.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Hệ thần kinh bao gồm bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên.

  • Bộ phận trung ương có não và tuỷ sống được bảo vệ trong các khoang xương và màng não tuỷ: hộp sọ chứa não; tủy sống nằm trong ống xương sống.
  • Nằm ngoài trung ương kinh thần là bộ phận ngoại biên, có các dây thần kinh do các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động  tạo nên. Thuộc bộ phận ngoại biên còn có các hạch thần kinh.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 105 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON