YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 138 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 tr 138 sách GK Sinh lớp 8

Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Phân biệt chức năng của phân hệ thần kinh vận động với phân hệ thần kinh sinh dưỡng như sau:

Phân hệ thần kinh Chức năng
Phân hệ thần kinh vận động Điều khiển hoạt động của hệ cơ xương
Phân hệ thần kinh sinh dưỡng Điều hòa hoạt động của các cơ quan nội tạng

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 138 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1