YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 43 SBT Sinh học 7

Bài tập 4 trang 43 SBT Sinh học 7

Ôxi tan trong nước được trai sông tiếp nhận ở

A. miệng.                           

B. mang.

C. tấm miệng.                     

D. áo trai. 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Ôxi tan trong nước được trai sông tiếp nhận ở mang

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 43 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON