ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 18 Trai sông

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 18 về Trai sông online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Do chân trai thò ra thụt vào kết hợp với động tác đóng mở vỏ.
  • B. Do chân trai luôn thò ra kết hợp với động tác đóng mở vỏ
  • C. Do hai đôi tấm miệng luôn rung động tạo ra.
  • D. Cả 3 ý a, b, c đều đúng.
  • A. Trai
  • B. Rươi
  • C. Hến 
  • D. Ốc
   
   
  • A. 2 lớp là lớp đá vôi và lớp sừng
  • B. 2 lớp là lớp xà cừ và lớp đá vôi
  • C. 3 lớp là lớp sừng, lớp biểu bì và lớp đá vôi 
  • D. 3 lớp là lớp sừng, lớp đá vôi và lớp xà cừ
  • A. Đầu vỏ
  • B. Đỉnh vỏ
  • C. Cơ khép vỏ (bản lề vỏ) 
  • D. Đuôi vỏ
  • A. Lớp xà cừ
  • B. Lớp sừng
  • C. Lớp đá vôi 
  • D. Mang
  • A. Di chuyển nhanh
  • B. Ẩn nấp trong môi trường bùn
  • C. Có lớp vỏ cứng 
  • D. Cả b và c đúng
  • A. Dùng chân giả bắt lấy con mồi
  • B. Lọc nước
  • C. Kí sinh trong cơ thể vật chủ 
    
  • D. Tấn công làm tê liệt con mồi
  • A. 10 lít một ngày đêm
  • B. 20 lít một ngày đêm
  • C. 30 lít một ngày đêm 
  • D. 40 lít một ngày đêm
  • A. Chân trai thò ra thụt vào
  • B. Động tác đóng mở vỏ trai 
  • C. Hình thành chân giả
  • D. Cả a và b đúng 
  • A. Lấy thức ăn
  • B. Lẩn trốn kẻ thù
  • C. Phát tán nòi giống 
  • D. Kí sinh
 

 

 

YOMEDIA
1=>1