Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 18 Trai sông

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 18 về Trai sông online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 2 lớp: lớp đá vôi và lớp xà cừ
  • B. 3 lớp: lớp sừng, lớp biểu bì, lớp đá vôi
  • C. 3 lớp: lớp sừng, lớp đá vôi, lớp xà cừ
  • D. 2 lớp: lớp sừng, lớp đá vôi
  • A. Do chân trai thò ra thụt vào kết hợp với động tác đóng mở vỏ.
  • B. Do chân trai luôn thò ra kết hợp với động tác đóng mở vỏ
  • C. Do hai đôi tấm miệng luôn rung động tạo ra.
  • D. Cả 3 ý a, b, c đều đúng.
  • A. Bản lề vỏ
  • B. cơ khép vỏ
  • C. đỉnh vỏ
  • D. dây chằng
  • A. chủ động
  • B. thụ động
  • C. tích cực.
  • D. vừa chủ động vừa thụ động.
  • A. lấy thức ăn.
  • B. được bảo vệ.
  • C. trốn kẻ thù
  • D. phán tán nòi giống.