ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 3-TN trang 43 SBT Sinh học 7

Giải bài 3-TN tr 43 sách BT Sinh lớp 7

Tên các bộ phận tham gia vào dinh dưỡng ở trai sông là

A. ống hút nước

B. ống thoát nước

C. tấm miệng phủ lông

D. Cả A, B và C 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Tên các bộ phận tham gia vào dinh dưỡng ở trai sông là: ống hút nước, ống thoát nước, và tấm miệng phủ lông.   

⇒ Đáp án: D

 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3-TN trang 43 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1