YOMEDIA
UREKA

Bài tập 11 trang 44 SBT Sinh học 7

Giải bài 11 tr 44 sách BT Sinh lớp 7

Tính tuổi của trai sông căn cứ vào

A. cơ thể to nhỏ.

B. vòng tăng trưởng của vỏ.

C. màu sắc của vỏ.

D. cả A, B và C. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Tính tuổi của trai sông căn cứ vào vòng tăng trưởng của vỏ.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 44 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON