YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 18 Sinh học 7

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 chương Ngành thân mềm Bài 18: Trai sông giúp các em học sinh nắm vững khái niệm ngành thân mềm, trình bày được các đặc điểm đặc trưng của ngành. Mô tả được các đặc điểm chi tiết cấu tạo, đặc điểm sinh lí của đại diện ngành thân mềm (trai sông). Trình bày được tập tính của thân mềm. 

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF