YOMEDIA
UREKA

Bài tập 5 trang 43 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 tr 43 sách BT Sinh lớp 7

Cơ quan trao đổi khí ở trai sông là

A. phổi.                   

B. bề mặt cơ thể.

C. mang.                 

D. cả A, B và C. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Cơ quan trao đổi khí ở trai sông là mang.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 43 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON