YOMEDIA
UREKA

Bài tập 10 trang 44 SBT Sinh học 7

Giải bài 10 tr 43 sách BT Sinh lớp 7

Trai sông tự vệ bằng cách

A. thu cơ thể vào trong vỏ.

B. khép vỏ, ống thoát thải nước ra.

C. ống hút hút nước vào.

D. cả A và B. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Trai sông tự vệ bằng cách thu cơ thể vào trong vỏ hoặc khép vỏ, ống thoát thải nước ra.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 44 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON