YOMEDIA
UREKA

Bài tập 16 trang 44 SBT Sinh học 7

Giải bài 16 tr 44 sách BT Sinh lớp 7

Lớp Chân rìu (đại diện là trai sông) có các đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây?

1. Có 1 vỏ đá vôi.

2. Có 2 vỏ đá vôi.

3. Phần đầu cơ thể tiêu giảm.

4. Có cơ chân lẻ phát triển.

5. Có lối sống chậm chạp thụ động.

6. Có lối sống di chuyển tích cực.

Tổ hợp đúng là :

A. 1,3,5,6.                           

B. 2,3,5,6.

C. 2,4,5,6.                           

D. 1,3,4,5. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16

Lớp Chân rìu (đại diện là trai sông) có các đặc điểm: 2,4,5,6

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 44 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON