YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong một hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật sản xuất?

  • A. Nấm
  • B. Cây xanh
  • C. Động vật ăn thực vật
  • D. Động vật ăn thịt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong một hệ sinh thái trên cạn, cây xanh là sinh vật sản xuất.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2418

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF