YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong môi trường sống có một xác chết của sinh vật là xác của một cây thân gỗ. Xác chết của sinh vật nằm trong tổ chức sống nào sau đây? 

  • A. Quần thể. 
  • B. Quần xã. 
  • C. Vi sinh vật. 
  • D. Hệ sinh thái.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hệ sinh thái là một hệ thông gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của nó.

  Vì vậy, trong 4 tổ chức sống nói trên thì chỉ có hệ sinh thái mới có thành phần của môi trường. Xác sinh vật là chất hữu cơ, nó thuộc môi trường vô sinh nên nó là một thành phần cấu trúc của hệ sinh thái.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 139652

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON