YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các hệ sinh thái sau đây, hệ nào có sức sản xuất cao nhất? 

  • A. Hệ sinh thái đại dương.
  • B. Hệ sinh thái sa mạc.
  • C. Hệ sinh thái rừng lá kim.  
  • D. Hệ sinh thái cửa sông.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sức sản xuất của hệ sinh thái tức là khả năng quang hợp để tổng hợp chất hữu cơ, từ đó cung cấp cho cả hệ sinh thái sử dụng.

  Sức sản xuất phụ thuộc chủ yếu vào nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời, nhiệt độ môi trường, dinh dưỡng, khoáng.

  Do vậy, trong 4 hệ sinh thái nói trên thì cửa sông có sức sản xuất cao nhất vì cửa sông thường xuyên được cung cấp chất khoáng do rửa trôi từ thượng nguồn về bồi tụ ở cửa sông.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 139649

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON