AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại sao có thể coi một giọt nước lấy từ ao hồ là một hệ sinh thái? 

  • A. Vì nó có hầu hết các yếu tố của một hệ sinh thái
  • B. Vì thành phần chính là nước
  • C. Vì nó chứa nhiều động vật, thực vật và vi sinh vật
  • D. Vì nó chứa rất nhiều động vật thuỷ sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>