YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tại sao có thể coi một giọt nước lấy từ ao hồ là một hệ sinh thái? 

  • A. Vì nó có hầu hết các yếu tố của một hệ sinh thái
  • B. Vì thành phần chính là nước
  • C. Vì nó chứa nhiều động vật, thực vật và vi sinh vật
  • D. Vì nó chứa rất nhiều động vật thuỷ sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì nó có hầu hết các yếu tố của một hệ sinh thái cả thành phân vô sinh và hữu sinh.

  → Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2419

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF