YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các tổ chức sống sau đây, tổ chức sống nào nằm trong các tổ chức sống còn lại? 

  • A. Quần thể.
  • B. Quần xã. 
  • C. Hệ sinh thái.  
  • D. Sinh quyển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thế giới sống tổ chức theo nguyên tác thứ bậc: Tể bào → Cá thể → Quần thể → Quần xã → Hệ sinh thái → Sinh quyển. Nên trong 4 tổ chức sống nói trên thì quần thể là cấp tổ chức sống cơ bản cấu trúc nên các cấp còn lại.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 139648

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON