AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hệ sinh thái? 

  • A. Trong một hệ sinh thái tự nhiên, càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng tăng
  • B. Hệ sinh thái tự nhiên bao gồm thành phần vô sinh (môi trường vật lí) và thành phần hữu sinh (quần xã sinh vật)
  • C. Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không ổn định
  • D. Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không hoàn chỉnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA