YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hệ sinh thái? 

  • A. Trong một hệ sinh thái tự nhiên, càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng tăng
  • B. Hệ sinh thái tự nhiên bao gồm thành phần vô sinh (môi trường vật lí) và thành phần hữu sinh (quần xã sinh vật)
  • C. Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không ổn định
  • D. Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không hoàn chỉnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh của quần xã (môi trường vô sinh của quần xã). Trong hệ sinh thái, các sinh vật trong quần xã luôn luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các thành phần vô sinh của sinh cảnh. Nhờ các tác động qua lại đó mà hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định.
  • Ví dụ: Hệ sinh thái ao hồ.
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2417

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON