YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi nói về thành phần Cấu trúc của hệ sinh thái, kết luận nào sau đây là đúng? 

  • A. Tất cả các loài động vật đều được xếp và nhóm sinh vật tiêu thụ.
  • B. Tất cả các loài vi khuẩn đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.
  • C. Xác chết của sinh vật được xếp vào thành phần hữu cơ của môi trường. 
  • D. Một số thực vật kí sinh cũng được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Kết luận A sai vì: Giun đất là động vật nhưng được xếp vào sinh vật phân giải.

  - Kết luận B sai vì: Vi khuẩn lam sống tự dưỡng nên được xếp vào sinh vật sản xuất.

  - Kết luận D sai vì: Thực vật kí sinh không được xếp vào nhóm phân giải.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 139654

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON