YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hệ sinh thái nông nghiệp 

  • A. có tính đa dạng cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.
  • B. có tính ổn định cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.
  • C. có năng suất cao hơn hệ sinh thái tự nhiên. 
  • D. có chuỗi thức ăn dài hơn hệ sinh thái tự nhiên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hệ sinh thái nông nghiệp là một hệ sinh thái nhân tạo nên có tính đa dạng thấp hơn, có tính ổn định thấp hơn hệ sinh thái tự nhiên, có chuỗi thức ăn ngắn hơn HST tự nhiên nhưng lại có năng suất cao hơn HST tự nhiên.

  HST nông nghiệp có năng suất cao là vì ở HST nông nghiệp được con người bổ sung nguồn vật chất và năng lượng nên tốc độ chuyển hóa vật chất cao hơn hệ tự nhiên nhiều lần

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 139650

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON