YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 83 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 83 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Một quần thể có 0,36 AA; 0,48 Aa; 0,16 aa. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể trên sau ba thế hệ tự phối liên tiếp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Quần thể có cấu trúc di truyền: 0,36 AA + 0,48 Aa + 0,16 aa. Do sau mỗi thế hệ tự phối tỉ lệ dị hợp tử giảm đi một nửa, nên sau 3 thế hệ tự phối liên tiếp quần thể đó có cấu trúc di truyền như sau:

Quần thể ban đầu: 0,36 AA + 0,48 Aa + 0,16 aa

Tự phối lần thứ nhất: 0,48 AA + 0,24 Aa + 0,28 aa

Tự phối lần thứ hai: 0,54 AA + 0,12 Aa + 0,34 aa

Tự phối lần thứ ba: 0,57 AA + 0,06 Aa + 0,37 aa

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 83 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF