YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 83 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 83 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Nêu những đặc điểm của quần thể tự phối.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Đặc điểm của quần thể tự phối là:

Quần thể tự phối điển hình là các quần thể thực vật tự thụ phấn, động vật lưỡng tính tự thụ tinh

Quá trình tự phối làm cho quần thể dần dần bị phân thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau và sự chọn lọc trong dòng không có hiệu quả

Ở quần thể tự phối diễn ra các kiểu tự phối cho ra những kết quả khác nhau

Các kiểu tự phối → thế hệ con

AA x AA            → AA

aa x aa             → aa

Aa x Aa             → \(\frac{1}{4}AA; \ \frac{1}{2}Aa; \ \frac{1}{4}aa\)

Các kiểu tự phối AA x AA và aa x aa cho ra các thế hệ con cháu luôn có kiểu gen giống thế hệ ban đầu. Còn khi thể dị hợp tự phối (Aa x Aa) thì tỉ lệ dị hợp tử giảm dần (giảm một nửa) sau mỗi thế hệ và quần thể dần được đồng hợp tử hóa. Trong quá trình tự phối liên tiếp qua nhiều thế hệ, tần số tương đối của các alen không thay đổi nhưng tần số tương đối các kiểu gen hay cấu trúc di truyền của quần thể thay đổi.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 83 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON