YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 70 SGK Sinh học 12

Giải bài 4 tr 70 sách GK Sinh lớp 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Một quần thể khởi đầu có tần số kiểu gen dị hợp tử Aa là 0.40. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp tử trong quần thể sẽ là bao nhiêu? Chọn đáp án đúng trong các phương án nêu dưới đây.

A. 0,10                     B. 0,20                 C. 0,30                  D. 0,40

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Một quần thể khởi đầu có tần số kiểu gen dị hợp tử Aa là 0.40.

Ta có nếu thế hệ xuất phát của kiểu gen dị hợp (Aa) là x thì sau n thế hệ tần số kiểu gen dị hợp là: x * (1/2)n

⇒ Sau 2 thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp tử trong quần thể là 0,4 x (1/2)= 0,1

⇒ Đáp án A

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 70 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF