YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 45 SGK Sinh học 12

Giải bài 3 tr 45 sách GK Sinh lớp 12

Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với nhau hay không? Giải thích?

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Các alen thuộc cùng 1 gen có thể tương tác với nhau theo kiểu trội- lặn hoàn toàn, trội- lặn không hoàn toàn hoặc đồng trội. Vì các alen trong cùng một gen có thể tương tác với nhau để cùng biểu hiện một kiểu hình.

Ví dụ, kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB ở người.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 45 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF