ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 53 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 53 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Khi lai bố mẹ thuần chủng về một cặp tính trạng tương phản được F1 chỉ mang 1 tính trạng của bố hoặc mẹ thì tính trạng đó là tính trạng trội. Đúng hay sai, tại sao?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Các kiểu tác động của các gen alen và không alen với sự hình thành tính trạng:

  • Các gen alen: gen trội át chế hoàn toàn gen lặn biểu hiện tính trạng trội, gen trội át chế không hoàn toàn gen lặn biểu hiện tính trạng trung gian, đồng hợp tử gen lặn biểu hiện tính trạng lặn
  • Các gen không alen (nhiều gen quy định một tính trạng): tương tác bổ sung (bổ trợ hay át chế) tác động cộng gộp

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 53 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1