ADMICRO
UREKA

Bài tập 4 trang 45 SGK Sinh học 12

Giải bài 4 tr 45 sách GK Sinh lớp 12

Sự tương tác giữa các gen có mâu thuẫn gì với các quy luật phân li của các alen hay không? Tại sao?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Sự tương tác giữa các gen không mâu thuẫn gì với các quy luật của Menđen vì tương tác gen là sự tác động qua lại giữa sản phẩm của các gen chứ không phải tác động trong chính bản thân của các gen.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 45 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Ha

  1. Gen đa hiệu là hiện tượng một gen quy định nhều tính trạng.

  2. Nguyên nhân của hiện tượng gen đa hiệu có thể là do một gen mã hóa nhiều phân tử chuỗi polipeptit khác nhau.

  3. Người ta thường phân biệt hiện tượng gen đa hiệu và liên kết gen hoàn toàn bằng phương pháp lai phân tích.

  4. Gen đa hiệu giúp giải thích hiện tượng biến dị tương quan.

  5. Gen đa hiệu là gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả cao.

  Có bao nhiêu ý đúng?

  A. 2

  B. 3

  C. 4

  D. 5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 gồm 56,25% cây hoa đỏ; 43,75% cây hoa trắng. Nếu cho cây hoa đỏ F1 lần lượt giao phấn với từng cây hoa trắng thì ở đời con có thể bắt gặp những tỉ lệ phân li kiểu hình nào trong số các tỉ lệ phân li kiểu hình dưới đây?

  (1) 9 đỏ : 7 trắng. (2) 1 đỏ : 3 trắng. (3) 1 đỏ : 1 trắng.

  (4) 3 đỏ : 1 trắng. (5) 3 đỏ : 5 trắng. (6) 5 đỏ : 3 trắng.

  (7) 13 đỏ : 3 trắng. (8) 7 đỏ : 1 trắng. (9) 7 đỏ : 9 trắng.

  Các tỉ lệ kiểu hình có thể bắt gặp là:

  a. (2), (3), (5).

  b. (1), (3), (5).

  c. (1), (3), (5), (7).

  d. (2), (3), (4).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Chọn 2 cây F1 cho giao phấn với nhau, thống kê các kiểu hình thu được ở F2, kết quả được biểu diễn ở biểu đồ sau:

  Gỉa thuyết nào sau đây là phù hợp nhất về sự di truyền các tính trạng chiều cao cây ?

  A. Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen bổ sung, có ít nhất có ít nhất 4 cặp gen tác động đến sự hình thành tính trạng

  B. Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen cộng gộp, có ít nhất 3 cặp gen tác động đến sự hình thành tính trạng.

  C. Tính trạng di truyền theo quy luật trội hoàn toàn, gen quy định chiều cao có 9 alen

  D. Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen cộng gộp, có 4 cặp gen tác động đến sự hình thành tính trạng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Phuc

  Trong quần thể loài này, người ta lấy ngẫu nhiên 2 cây quả tròn cho tự thụ phấn thu được đời F1. Giả sử không có đột biến xảy ra, sức sống các cá thể là như nhau. Theo lý thuyết, trong số các trường hợp phát sinh tỉ lệ kiểu hình sau đây, có bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra ở đời F1?

  (1)    100% cây quả tròn.

  (2)    75% cây quả tròn : 25% cây quả bầu.

  (3)    75% cây quả tròn : 25% cây quả dài.

  (4)    87,5% cây quả tròn : 12,5% cây quả bầu.

  (5)    50% cây quả tròn : 50% cây quả bầu.

  (6)    87,5% cây quả tròn : 12,5% cây quả dài.

  (7)    50% cây quả tròn : 25% cây quả bầu : 25% cây quả dài.

  (8)    75% cây quả tròn : 12,5% cây quả bầu : 12,5% cây quả dài.

  a. 7

  b. 6

  c. 4

  d. 5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF