YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 45 SGK Sinh học 12

Giải bài 2 tr 45 sách GK Sinh lớp 12

Trong một thí nghiệm, người ta cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng và thu được F1, cho toàn hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, người ta thu được các cây F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình là: 245 cây hoa trắng và 315 cây hoa đỏ. Hãy giải thích kết quả lai và viết sơ đồ lai từ thế hệ P tới F1 và F2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Dựa vào kết quả F2 có tỉ lệ 245 trắng : 315 đỏ = 7 trắng : 9 đỏ ⇒ F2 có 16 tổ hợp kiểu gen tương ứng với 4 giao tử  x 4 giao tử

⇒ F1 dị hợp 2 cặp gen

⇒ Tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định, theo quy luật tương tác bổ sung.

Quy ước:

A_B_ : hoa đỏ

A_bb , aaB_, aabb: hoa trắng

Ta có sơ đồ lai:

P: Cây hoa đỏ (AABB) x Cây hoa trắng (aabb)

F1: 100% hoa đỏ (AaBb)

F1: AaBb  x AaBb

F2: 9A_B_ : 3A_bb : 3 aaB_ : 1 aabb

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 45 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF