YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 45 SGK Sinh học 12

Giải bài 1 tr 45 sách GK Sinh lớp 12

Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn:

  • Một gen quy định một tính trạng.
  • Một gen quy định một enzim/prôtêin.
  • Một gen quy định một chuỗi pôlipeptit.
ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Một prôtêin có thể gồm nhiều chuỗi pôlipeptit khác nhau cùng quy định vì nhiều bộ ba quy định một axit amin 

Một tính trạng lại có thể được quy định bởi nhiều loại prôtêin khác nhau.

⇒ Một gen quy định một chuỗi pôlipeptit chính xác hơn.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 45 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON