YOMEDIA

Bài tập 9 trang 28 SBT Sinh học 12

Giải bài 9 tr 28 sách BT Sinh lớp 12

Sự tương tác giữa các gen không alen và sự tương tác giữa các gen phân li độc lập theo quy luật Menđen giống và khác nhau như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

 
 

Sự tương tác giữa các gen không alen và sự tương tác giữa các gen phân li độc lập theo Menđen giống và khác nhau:

- Giống nhau:

 • Các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do trong quá trình sinh sản hữu tính.
 • P thuần chủng khác nhau về 2 cặp gen không alen ⟶ F1 dị hợp về 2 cặp gen, giảm phân cho 4 loại giao tử bằng nhau, F2 có 16 tổ hợp, 9 kiểu gen tạo ra nhiều tổ hợp kiểu gen, kiểu hình giúp giải thích tính đa dạng của sinh giới.

- Khác nhau:

 • Phân li độc lập:​
  • Mỗi gen quy định một tính trạng, nhiều cặp gen không alen quy định nhiều cặp tính trạng tương phản. (Các gen tác động riêng rẽ)
  • Các tính trạng chất lượng ít chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh.
  • Kiểu hình đời con tổ hợp lại các kiểu hình vốn có ở đời p.
  • Cho các cá thể F1 giao phối, thu được F2 có tỉ lệ phân tính 9 : 3 : 3 : 1.
 • Tương tác gen:​
  • 2 hoặc nhiều cặp gen không alen cùng phối hợp quy định một tính trạng.
  • Tính trạng số lượng chịu nhiều ảnh hưởng của ngoại cảnh.
  • Kiểu hình đời con tổ hợp lại các gen có thể tương tác cho kiểu hình mới.
  • Cho các cá thể F1 giao phối, thu được F2 có tỉ lệ phân tính khác 9 : 3 : 3 : 1 như 9 : 7; 9 : 6 : 1 ; 9 : 4 : 3 ; 13 : 3 ; 12 : 3 : 1 ; 15 : 1 ;1 : 4 : 6 : 4 : 1.
 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 28 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)