YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 172 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 172 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Nêu các cơ chế hình thành loài bằng đột biến lớn. Vì sao hình thành loài bằng đa bội hóa hay gặp ở thực vật, ít gặp ở động vật.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Những con đường hình thành loài địa lí hay sinh thái diễn ra một cách chậm chạp, qua rất nhiều thế hệ. Tuy nhiên có những trường hợp sự hình thành loài diễn ra nhanh chóng liên quan với những đột biến lớn như đa bội hóa, cấu trúc lại bộ nhiễn sắc thể.

* Đa bội hóa khác nguồn:

Tế bào của cơ thể lai khác loài chữa bộ NST của hai loài bố mẹ. Do hai bộ NST này không tương đồng nên trogn kì đầu lần phân bào I của giảm phân không xảy ra sự tiếp hợp, gây trở ngại cho sự phát sinh giao tử. Vì vậy, cơ thể lai xa chỉ có thể sinh sản sinh dưỡng mà không sinh sản hữu tính được.

Tuy nhiên, trong tự nhiên vẫn có các cơ thể lai xa được hình thành và có khả năng sinh sản hữu tính. Một trong những loài đó là loài lúa mì Triticum aestivum.

Lai xa và đa bội hóa là con đường hình thành loài thường gặp ở thực vật, ít gặp ở động vật vì ở động vậ cơ chế cách li sinh sản giữa hai loài rất phức tạp, sự đa bội hóa lại thường gây nên những rối loạn về giới tính.

Sự đa bội hóa có thể diễn ra trong khoảnh khắc ở quá trình phân bào, lúc các NST phân li, cá thể đa bội được cách li di truyền với các cá thể khác và sau một số ít thế hệ đã phát triển thành nhóm có tính chất một loài mới. Nếu dạng mới này thích nghi với ngoại cảnh nó sẽ tồn tại như một khâu trogn hệ sinh thái.

* Đa bội hóa cùng nguồn:

Hình thành loài bằng cơ chế đa bội hóa cùng nguồn (tự đa bội) phổ biến ở thực vật. Thể đa bội cùng nguồn, ví dụ như thể tứ bội (4n) được hình thành do sự kết hợp của hai giao tử mang 2n được tạo ra qua giảm phân của các thể lưỡng bội (2n) từ một thể tứ bội tỏ ra thích nghi sẽ phát triển thành một quần thể mới tứ bội và trở thành loài mới  vì đã cách li sinh sản với loài gốc lưỡng bội do khi chúng giao phối với nhau tạo ra thể tma bội (3n) bất thụ. Như lúa mạch đen có thể lưỡng bội (14 NST) và thể tứ bội (28 NST) không nên gieo hai dạng này cạnh nhau để tránh làm giảm năng suất.

Thể đa bội có thể còn được hình thành thông qua nguyên phân (NST nhân đôi nhưng không phân li) và được tồn tại chủ yếu bằng sinh sản vô tính.

* Cấu trúc lại bộ nhiễm sắc thể

Đây là phương thức hình thành loài có liên quan với các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể đặc biệt là đột biến đảo đoạn và chuyển đoạn, làm thay đổi chức năng của gen trong nhóm liên kết mới làm thay đổi kích thước và hình dạng nhiễm sắc thể.

Hình thành loài bằng đa bội hóa hay gặp ở thực vật còn ít gặp ở động vật vì ở động vật cơ chế cách li sinh sản giữa hai loài rất phức tạp, sự đa bội hóa thường gây nên những rối loạn về giới tính.

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 172 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF