YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 172 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 172 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Nêu đặc điểm của sự hình thành loài bằng con đường sinh thái, cho ví dụ minh họa. Vì sao phương thức này thường gặp ở thực vật và những nhóm động vật ít di động xa.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Đặc điểm của sự hình thành loài bằng con đường sinh thái:

- Sự hình thành loài bằng con đường sinh thái thường gặp ở thực vật và những nhóm động vật ít di động xa như thân mềm. Trong cùng một khu phân bố địa lí, các quần thể của loài được chọn lọc theo hướng thích nghi với những điều kiện sinh thái khác nhau, hình thành các nòi sinh thái rồi đến loài mới

- Các quần thể một số loài thực vật sống trên bãi bồi ở sông Vônga (cỏ băng, cỏ sâu róm) rất ít sai khác về hình thái so với các quần thể của loài tương ứng ở phía trong bờ sông nhưng chúng khác nhau về đặc tính sinh thái. Chu kì sinh trưởng của thực vật bãi bồi bắt đàu muộn, vào cuối tháng 5 đầu tháng 6, tương ứng với thười điểm kết thúc mùa lũ hằng năm và ra hoa kết hạt trước khi lũ về. Trogn khi đó các quần thể của loài tương ứng ở phía trong bờ sông lại kết hạt vào đúng mùa lũ. Do chênh lệch về thời kì sinh sản các nòi sinh thái ở bãi bồi không giao phối với các nòi tương ứng ở phía trong bờ sông. Trogn điều kiện như vậy, sự tiếp tục tích lũy các đột biến theo những hướng khác nhau sẽ làm phát sinh những loài mới.

- Thực ra cũng khó tách bạch con đường địa lí với con đường sinh thái. Khi loài mở rộng khu phân bố địa lí thì nó đồng thời gặp những điều kiện sinh thái khác nhau. Sự hình thành loài bằng con đường sinh thái được dùng với nghĩa hẹp để chỉ trường hợp loài mới được hình thành từ một nòi sinh thái ở ngày trogn khu phân bố của loài gốc.

- Phương thức này thường gặp ở thực vật và những nhóm động vật ít di động xa vì: tại khu vực phân bố của loài gốc, các quần thể tồn tại do sự thích nghi với điều kiện sinh thái khác nhau sẽ tạo ra các nòi dần dần tạo ra loài mới.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 172 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON