ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 132 SGK Sinh học 12

Giải bài 3 tr 132 sách GK Sinh lớp 12

Giải thích cơ chế hình thành loài mới bằng con đường đa bội hoá.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Con lai khác loài nếu được đa bội hoá làm cho các NST của mỗi loài đều có NST tương đồng thì chúng có thể sinh sản bình thường. Chúng được xem là một loài mới so với các loài bố mẹ vì khi lai trở lại với các loài bố mẹ thì sẽ cho ra con lai bất thụ (cách li sinh sản với các loài bố mẹ).

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 132 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1