YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 44 trang 100 SBT Sinh học 12

Giải bài 44 tr 100 sách BT Sinh lớp 12

Nếu cho rằng chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n thì cơ chế hình thành chuối nhà được giải thích bằng chuỗi các sự kiện như sau:

1. Thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n.

2. Tế bào 2n nguyên phân bất thường cho cá thể 3n.

3. Cơ thể 3n giảm phân bất thường cho giao tử 2n.

4. Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội.

5. Cơ thể 2n giảm phân bất thường cho giao tử 2n.

A. 5 ⟶ 1⟶ 4.                                       B. 4⟶ 3 ⟶ 1.

C. 3 ⟶ 1 ⟶ 4.                                      D. 1 ⟶ 3 ⟶ 4.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44

  • Cơ thể 2n giảm phân bất thường cho giao tử 2n =>  Thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n => Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội.

Vấy đáp án đúng là: A

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 100 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON