YOMEDIA
UREKA

Bài tập 40 trang 99 SBT Sinh học 12

Giải bài 40 tr 99 sách BT Sinh lớp 12

Giao phối lừa đực với ngựa cái sinh ra con la dai sức và leo núi giỏi, giao phối lừa cái với ngựa đực sinh ra con bác-đô thấp hơn con la và có móng nhỏ giống lừa. Sự khác nhau giữa con la và con bác-đô là do

A. con lai thường giống mẹ

B. di truyền ngoài nhân.

C. lai xa khác loài

D. số lượng bộ NST khác nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 40

  • Theo Di truyền học hiện đại, ADN còn nằm ở ngoài nhiễm sắc thể (như trong ti thể, lục lạp) và ngoài ADN còn có vật chất khác (như ARN virut nhiễm vào) cũng mang thông tin di truyền, nên nói theo cách khác và đủ hơn thì: các vật chất có khả năng tự nhân đôi ở ngoài nhiễm sắc thể, mà được truyền cho thế hệ sau, từ đó gây ra các tính trạng do chúng quy định được biểu hiện, thì gọi là di truyền ngoài nhiễm sắc thể. Quá trình này hoàn toàn không tuân theo các quy luật của học thuyết di truyền nhiễm sắc thể như quy luật Mendel...
  • Sự khác nhau giữa con la và con bác-đô là do di truyền ngoài nhân... Một số gen nằm ngoài nhân và di truyền theo dòng mẹ.

Vậy đáp án đúng là: B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 99 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON